Huawei Band 3 Pro Gold
Huawei Band 4E Misty Grey
Huawei Band 4E Sakura Coral
Huawei Band 4 Amber Sunrise
Huawei Band 3 Pro Black
Huawei Band 4 Pro Graphite Black
Huawei Band 6
Huawei Band 4 Pro Cinnabar Red 2.41cm