You may also like

L'Oreal Nail Varnish - 556 Grenat  Irreverent
L'Oreal Nail Varnish - 674 Noir
L'Oreal Nail Varnish - 660 L'Or
L'Oreal Nail Varnish - 667 Choco
L'Oreal Nail Varnish - 332 Violet Venom
L'Oreal Nail Varnish - 334 Violet Night
L'Oreal Nail Varnish - 220 Dimanche Apres-Midi